Etelä-Posion kalastusalue

taimen

 

Kalastusalueen tulee yhden tai useamman kunnan alueella muodostaa sellainen kalataloudellisesti yhtenäinen alue, jonka kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueessa päätäntävaltaa käyttää kalastusalueen kokous ja kokousten päätösten voimaansaattaminen, kalastusalueen hallinnon hoitaminen sekä kalastusalueen edunvalvonta kuuluvat kalastusalueen hallitukselle. Kalastusalueen vesien kalakantojen hoidossa ja kalastuksen järjestämisessä ohjeena on kalastusalueen kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma.

 

Etelä-Posion kalastusalueen kokonaispinta-ala on 29 958,7 ha. Kalastusalueeseen kuuluu 12 osakaskuntaa, joiden vesipinta-ala on 21 966,1 ha (73 % kokonaispinta-alasta). Metsähallituksen hallinnassa olevien vesien pinta-ala on 6 497,0 ha (21 %) ja järjestäytymättömien osakaskuntien sekä vesipalstojen vastaava yhteenlaskettu pinta-ala on 1 412,6 ha (6 %). Alueen suurimmat järvet ovat Kitkajärvi 19 666,5 ha, Livojärvi 3 322 ha, Posiojärvi 1 700 ha, Kynsijärvi 1 229 ha sekä Kaukuajärvi 1 291 ha. Posion puoleisen Kitkan käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2009 ja sivuvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty vuonna 1993.