1. Karttarajaus

Selkävesialue oheisen kartan mukaisesti selkavesimaaritys.pdf

2. Kalastuksen järjestäminen

Sulku- ja saartopyydysten käyttö:

                 - Nuotta, rysä ja avorysä, ei rajoituksia

                Verkkokalastus selkävesialueella:

Pohjaverkolla tarkoitetaan pohjaan asetettua verkkoa, joka ei ulotu kolmea  metriä lähemmäksi veden pintaa.

                 - Pohjaan laskettu ja paikalleen ankkuroitu.

                 - Enimmäiskorkeus suoraksi vedettynä 5 m.

                 - Silmäkoko 140 mm tai yli (solmuväli 70 mm).

                 - Silmäkoko 30 mm tai alle (solmuväli 15 m

                  Poikkeus verkkokalastukseen selkävesialueella:

- Silmäkoko 54 mm tai alle (27 solmuväli) on sallittu ajalla 1.-15.10.

                 Kiellot selkävesialueella:

                 - Pintaverkkojen käyttö kielletty (ei koske muikkuverkkoa).

                 - Pitkäsiiman käyttö kielletty

 Muu kalastus:

                 - Ei vaikutuksia