Yhteisö

Kiinteistö-

tunnus

614-

Pinta-ala

ha

Edustaja Osoite
Akanlahden osakaskunta 402-876-1 1519,85 Määttä Aimo Eteläkaari 16
97900
Posio
Anetjärven osakaskunta 407-876-9  125,12 Kylmäluoma Niilo 97980
Anetjärvi
Hyväniemen osakaskunta  403-876-1  5500,00 Pätsi Ali  Lohirannantie 278
97940
Lohiranta 
Kokkovaaran osakaskunta  407-876-4  325,92  Väisänen Väinö  97980
Anetjärvi     
Kynsiperän osakaskunta  407-876-6  848,25  Sarajärvi Esa  Taivalkosken-
tie 308
97960
Kuloharju     
Lauhkean kalastuskunta  414-876-2  286,22  Pulkkinen Heikki  Lauhkea
97900
Posio 
Metsähallitus    6618,56  Partanen Tapani  PL 8016
96101
Rovaniemi     
Mäntyjärven osakaskunta  410-876-1  220,94  Ollila Olavi  Eteläkaari 26
97900
Posio 
Peräposion kalastuskunta  412-876-1  1768,00 Jurmu Jouko  Lauhkeantie 49
97900
Posio 
Posionkylän osakaskunta 413-876-1  3025,13  Ahola Pertti  Kaivopolku 4
97900
Posio 
Raistakan osakaskunta  414-876-1  2054,49  Loukusa Reino  Taivalkosken-
tie 202
97900
Posio 
Tolvan osakaskunta  415-876-1  5061,16  Määttä Risto  Tolvanniemi
97900
Posio 
Ylikitkan osakaskunta  416-876-1  1343,42  Raistakka Arto  Teollisuustie 16
93600
Kuusamo 

Etelä-Lapin kalastajain-

seura ry     

    Jurmu Jouko Lauhkeantie 49
97900
Posio 
SVK Lapin piiri       Kallunki Jouko Kokontie 21
97900
Posio